Info

High-end app store accelerates translational research

Interview with Jan-Willem Boiten for Dutch magazine ICT/Zorg

Please read the full interview (in Dutch) here or download the pdf here.

In de high end app-store van TraIT vinden onderzoekers applicaties die kunnen helpen bij imaging onderzoek, klinische onderzoeken en genetische onderzoeken, alsmede integratietools die deze apps op een makkelijke manier met elkaar kunnen verbinden.

“Want juist het verbinden van die verschillende componenten is de kern van translationeel onderzoek,” zegt Jan-Willem Boiten, project manager van het CTMM TraIT-project. “Hoe makkelijker je die verbindingen kunt leggen, hoe meer snelheid je kunt maken met je onderzoek.”

In de app-store vinden onderzoekers applicaties die zich al bewezen hebben. “Wij steken veel energie in de selectie van goede tools,” vertelt Boiten, “waarbij we uit kostenoogpunt het liefst kiezen voor open source.
Wij houden constant in de gaten welke nieuwe tooling wordt ontwikkeld. We testen de tooling in echte studies. Pas als de applicatie zich bewezen heeft, komt hij beschikbaar via onze website.”

Dat onderzoek en IT twee gescheiden werelden zijn, is helemaal niet erg, zolang dat maar niet ten koste gaat van aspecten als security, privacy, backup en restore. “En daar wringt soms de schoen,” weet Boiten. “Onderzoekers moeten dat zelf regelen. Daardoor is er geen standaardkwaliteit. De ene onderzoeker heeft de zaken beter op orde dan de andere.” TraIT biedt hier de oplossing voor.

Boitens droom is om de katalysator te zijn voor veel meer samenwerking en hergebruik van data. “Nu worden data vaak voor ieder onderzoek opnieuw gegenereerd: er wordt weefsel afgenomen voor onderzoek, de patiënt vult een vragenlijst in, er vindt bloed- en urineonderzoek plaats en ga zo maar door.

"Hoe mooi is het als je zo’n complete en veelomvattende dataset ook kunt gebruiken voor ander type onderzoek?

Dan kun je zo vijf jaar wegsnijden uit de pijplijn van vinding in het lab naar toegepaste diagnostiek. Je hebt immers geen nieuwe klinische studie nodig.”

Article by Mirjam Hulsebos, 16 March 2015