Info

onderhoud noodstroom 13 juni

Geachte klant, Om de stabiliteit van onze noodstroomvoorziening van het datacenter in Almere in de toekomst te kunnen waarborgen, wordt er zaterdag 13 juni 2015 onderhoud uitgevoerd aan deze noodstroomvoorziening. Het onderhoud wordt uitgevoerd door de leverancier. Activiteiten Schakelen naar by-pass 21.00 uur Systeem in by-pass 21.05 uur Schakelen naar normaal bedrijf 00.55 uur (14 juni) Onderhoud afgerond 01.00 uur (14 juni) Risico Tijdens het onderhoudsvenster is er geen sprake van een onderbreking van de stroomvoorziening. Het datacenter zal volledig draaien op netstroom. Tijdens het onderhoud zal er geen redundantie in de stroomvoorziening zijn voor uw apparatuur in het datacenter van Vancis in Almere. De stroomvoorziening in het Vancis datacenter in Amsterdam wordt niet geraakt tijdens dit onderhoud. Impact Bij een stroomonderbreking gedurende het onderhoud, zal er sprake zijn van een volledige onderbreking op uw apparatuur in het datacenter in Almere. Mocht er onverwachts een verstoring optreden tijdens dit onderhoud, dan heeft Vancis medewerkers stand-by staan om de impact te minimaliseren. Acties van de klant Van u als klant worden tijdens het onderhoud geen werkzaamheden verwacht. Maintenance window De werkzaamheden worden op zaterdag 13 juni 2015 tussen 21.00 uur en 01.00 uur (14 juni) uitgevoerd. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande e-mail, dan horen wij dat graag. ------------------ Dear customer, To ensure the stability of our emergency power supply of the Vancis data center in Almere in the future, we will perform maintenance on this emergency power supply on the 13th of June 2015. Maintenance is performed by the supplier. Activities Switch to by-pass 21.00 PM System in by-pass 21.05 PM Switch to normal operation 00.55 AM (14th of June) Maintenance completed 01.00 AM (14th of June) Risk During the maintenance window, there is no interruption of the power supply. The data center will run completely on AC. During maintenance there will be no redundancy in the power supply to your equipment in the Vancis data center in Almere. The power supply in the Vancis data center in Amsterdam will not be affected during this maintenance. Impact When a power failure occurs during maintenance, there will be an outage on your equipment in the data center in Almere. If an unexpected disruption occurs during this maintenance, Vancis has employees standby to minimize the impact. Activities customer No actions are expected of you as a customer during the maintenance. Maintenance window The maintenance will be performed on Saturday the 13th of June 2015 between 21.00 PM and 01.00 AM (14th of June). We trust to have informed you sufficiently. If you have any questions regarding this e-mail, please do not hesitate to contact us. Met vriendelijke groet / With kind regards, Raadj Ghiraw Procesmanager

Event details

When

13-06-2015 09:55 PM 14-06-2015 01:00 AM to

Add event to calendar