Info

1. What will happen after January 2016 when costs of hosting and user support are not covered by the CTMM-TraIT project anymore?

General

Eng:
Future costs of TraIT OpenClinica use cannot be published yet. TraIT’s business model is currently being developed and at this moment we can say the following:
We do not intend to charge fees from current TraIT OpenClinica customers starting January 2016 with the provisio that the needs of the research project stay within the standard services. If custom solutions need to be developed we probably will need to charge a fee. With custom solutions you can think of project specific interfaces with other (non TraIT) systems or specific needs that necessitate to expand the server capacity or network band with. So, in short, we strive to keep existing TraIT OpenClinica services freely available, but this is not an unconditional promise.
NL:
De langere termijn kosten van gebruik van TraIT-OpenClinica kunnen helaas nog niet gepubliceerd worden. Het model daarvoor wordt momenteel uitgewerkt en op dit moment kunnen wij daarover al wel het volgende zeggen:
We hebben niet de intentie om bestaande TraIT OpenClinica klanten vanaf januari 2016 kosten in rekening te brengen, maar wel onder het voorbehoud dat de vraag van het project binnen de standaard services blijft. Als de dataset plotseling veel groter wordt dan gebruikelijk, of als er maatwerk oplossingen nodig zijn dan zullen we hoogstwaarschijnlijk wel kosten in rekening moeten brengen. Bij maatwerk kan gedacht worden aan extra koppelingen met andere (niet TraIT) systemen die in de studie gebruikt worden of specifieke behoeftes die uitbreiding van de server capaciteit of netwerk bandbreedte nodig maakt.
Kortom, we streven er naar de bestaande services gratis beschikbaar te houden, maar het is geen onvoorwaardelijke toezegging.